Novinky v reportingu REKAP

Pro květnový newsletter vám přinášíme přehled novinek v REportingu do KAPsy.

NÁHLED DO DOKLADŮ

rekap vám nově umožňuje v přehledech, ve kterých vidíte obrat nebo zůstatek účtu, nahlédnout na soupis dokladů, které tento obrat nebo zůstatek tvoří. Lze tak rychle dohledat hlavní částky tvořící příslušnou hodnotu a také případně identifikovat doklad, který na tento účet nepatří.

REporting do KAPsy UMÍ ANGLICKY A NĚMECKY 

Nejnovější verze rekapu je multijazyková. jednoduše si prostřednictvím tlačítka přepnete na vybraný jazyk, angličtinu nebo němčinu, a obratem se díváte na manažerský reporting v příslušném jazyce. Pro firmy, které mají zahraničního partnera, investora nebo jiného příjemce informací je to neocenitelná služba, která šetří spoustu práce s překlepáváním dat do anglického nebo německého reportingu. 

BUSINESS PLÁN UMOŽŇUJE ZADÁVÁNÍ I PO ANALYTICKÝH ÚČTECH

Pro firmy, které připravují business plán až na úrovní analytických účtů a chtějí tak jednoduše porovnávat detailní plnění, jsme vytvořili variantu business plánu v analytikách. Tato varianta také umožňuje natažení business plánu z loňské obratovky po analytikách, upravené např. nějakým koeficientem růstu. Detaily je pak možné upravovat přímo v reportingu.

Odemykání a zamykání období

Do portálu pro správu reportingů (především využívají účetní firmy) jsme přidali možnost zamykání a odemykání období podle potřeby účetní firmy

Rozcestník rekap

Už si nemusíte pamatovat URL (adresu) jednotlivých reportingů, do kterých chodíte. Prostě napište do vyhledávače reporting.rekap.online a systém po registraci sám pozná, který je Váš projekt a přímo Vás do něj nasměruje. Pokud máte projektů více, všechny Vám zobrazí pro jdenoduchý výběr kliknutím. Výborná pomůcka pro účetní firmy spravující desítky projektů. 

Páteční kavárna rekap

Přijďte každý pátek do naší kavárny:  kavarna.webmeeting.cz/rekap Povídáme si o účetnictví a jeho výstupech, manažerském reportingu, o zkušenostech dnes už ze stovek běžících reportingů.

Těšíme se na Vás každý pátek od 10:00