Řekli o nás

Cloudový reporting, napojený přímo na účetnictví, vnímáme momentálně jako klíčovou službu pro naše klienty. To nejdůležitější, co naši klienti potřebují on-line, není přístup do účetnictví, ale přístup k manažersky přehledným informacím o hospodaření, případně finančnímu plánu, které jim pomáhají v rozhodování a řízení.

Tomáš Slavík
SLUTO ... nejen účetnictví

Naše firma řeší v účetním systému obchod i výrobu. Vyrábíme venkovní žaluzie a stínící techniku a ročně realizujeme tisíce zakázek. Nasazením rekapu jsme získali kvalitní přehledy o firmě, zákaznících, regionech i zakázkách. rekap pro nás znamenal velký posun v oblasti informací o firmě a jejím fungování.

Jiří Nesvadbík, majitel
Žaluzie NEVA, s.r.o.

Pro nás jako účetní kancelář je rekap výborný nástroj, který nám pomáhá efektivně prezentovat naši práci a komunikovat s klientem. Díky rekapu se nám podařilo odstranit práci s přípravou různých tabulek, excelů a komplikovaných výkazů. Všechna data vidíme přehledně, srozumitelně a hlavně on-line kdykoli a kdekoli. Stačí mít připojení na internet. S tímto nástrojem jsme moc spokojeni.

Simona Fialová
FACTA s.r.o.

Vyrábíme speciální přepravní boxy, palety a kontejnery, které prodáváme do celého světa. rekap nás informačně velmi posunul. Díky němu jsme začali intenzivně sledovat celou řadu parametrů v obchodě i ve výrobě na denní bázi. Řadu těchto informací nám náš informační systém není schopen poskytnout

Miroslav Dohnal
BEXIM PALETTEN, s.r.o.

S Reportingem do kapsy mám skvělý přehled o firmě, o obchodu i zásobách každý den. Cenu nepovažuji za významnou nákladovou položku.

Vladimír Soldán
ELIS Přerov, s.r.o.

Firmy

Získejte ON-LINE kontrolu nad vaší firmou. Kdekoliv a kdykoliv. Objevte poklady ukryté v účetnictví v jednoduchých a srozumitelných přehledech. Získejte snadno a včas kvalifikované informace pro Vaše rozhodování. Zbavte se excelů, které se jednou za měsíc několik hodin aktualizují.

Účetní

UKAŽTE FIRMÁM, JAK DŮLEŽITÉ INFORMACE SKRÝVÁ ÚČETNICTVÍ. 
Prezentujte jednoduše co děláte. V účetnictví je tolik informací, které se dají snadno a rychle ukázat. Konečně se firmy budou zajímat o vaši práci. Přestaňte dělat excely a grafy. Zobrazujte online výstupy, které konečně předvedou, jak důležité je to, co děláte.

 

Experti

Zkuste začít používat nástroj, který čte data přímo z ERP systému. Pojdte s námi vytvářet online reporty, tak snadno přístupné uživatelům. Dejte jim možnost rychle a jednoduše každý den vidět to co chtějí.

Proč rekap?

Mějte svoji firmu ON-LINE pod kontrolou

rekap vám umožní denně nahlížet na stav firmy a její hospodaření.

Rekap můžete mít zdarma už druhý den.

rekap je webová služba, která nevyžaduje žádnou instalaci. Je přímo napojená na vaše účetnictví a zprovoznění je nejpozději do druhého dne zdarma!

Objevujte poklady skryté v účetnictví

rekap dokáže z účetnictví získat celou řadu běžně nedostupných informací, poskládat je do analáýz a časových řad a srozumitelně a graficky je zobrazit.

Už žádné importy, natahování dat a plnění excelů.

rekap čte informace přimo z vašeho ERP systému. Nepotřebuje žádné importy a informace zobrazuje přehledně, srozumitelně a graficky. Už žádné tištění tabulek!

REKAP to je "energeťák" pro vaše účetnictví

Nemusíte složitě modernizovat nebo nahrazovat svůj účetní systém jenom proto, že nedokáže poskytovat a zobrazovat srozumitelně klíčové informace pro řízení vaší firmy.

Rozšiřte jednoduše svoje účetnictví o "Business Plan"

rekap vám umožní velmi jednoduše zadat Business Plan (rozpočet) na následující období a následně jej průběžně vyhodnocovat, s možností průběžných korekcí.

Produkty

rekap basic

Základní pohled na účetnictví a ekonomiku firmy. Hospodářský výsledek, Rozvaha, analýza účtů a jejich vývoj.

rekap firma

Kompletní přehled hospodaření, obratu firmy, vývoje pohledávek a závazků. Přehled obratu zákazníků i dodavatelů. Analýza prodeje zboží a výrobků.

rekap firma+

Produkt rekap firma je rozšířený o moduly Business Plán, Daňový výhled, Zakázky, Analýza skladu a plánování Cash Flow.

rekap pro

Verze rekap pro nabízí možnost přizpůsobení a rozšíření produktu rekap basic, firma nebo firma+ podle potřeb firmy. Máme připravenou řadu modulů pro firmy z mnoha různých oborů.

rekap audit

Speciální verze produktu rekap propojená s finanční analýzou a s možností výstupů pro banky apod.

Co se pro mě hodí?

Nevíte si rady? Zaškrtněte oblasti vašeho zájmu a my vám poradíme vhodnou variantu...

Blog

FAQ

Jak se rekap instaluje?

rekap je cloudová služba, takže nepotřebuje instalaci. Vytvořením nového účtu se provede vygenerování nového projektu a databáze. Napojení dat probíhá prostřednictvím jednoduché služby "GATEWAY", do které se nastaví potřebné parametry pro čtení databáze (SQL, DBF, MDB atd.) GATEWAY pak zabezpečeným tokem přes API posílá data do reportingu. Neotevírají se žádné porty a rekap samotný nemá přístup na server nebo počítač, kde běží databáze. 

Které účetní systémy jsou do rekap napojeny?

rekap je napojený na jepoužívanější ERP v ČR. Patří mezi ně především:
Pohoda
Duel
Money S3
Flexibee
HELIOS ORANGE | INUVIO

Qi
6K
SYSEL

Jak probíhá aktualizace dat?

Aktualizace dat do rekapu se provádí automatizovaně, většinou v noci, ale lze ji nastavit individuálně, například 4x denně. Aktualizaci dat je možné provádět i manuálně po provedení konkrétních transakcí (zúčtování banky, vystavení faktur apod.)

Dá se nějak definovat kdo má přístup k jakým informacím?

Celý rekap je strukturovaný pro potřeby definovaných roli. Na základě požadavku pak lze nastavit různým rolím přístupy do odlišných částí rekapu. Díky tomu lze vytvořit například pro obchodní tým roli obchodník. Tato role pak může mít přístup pouze do faktur, pohledávek, zákazníků a obratu toho regionu, který má příslušný obchodník na starosti. 

Hodí se rekap pro účetní firmy?

rekap je velmi dobrý nástroj pro účetní firmy. Celá řada účetních firem již rekap používá jako nástroj prezentace vlastní práce klientům. Mezi hlavní partnery v této oblasti patří ECOVIS Facta nebo SLUTO. rekap nahrazuje celou řadu výkazů vytvářených pro klienty v excelu. Účetní firma dokáže díky rekapu lépe prezentovat klientům svoji práci, zlepšit kvalitu služeb a nabídnout svým zákazníkům služby, které daleko lépe odrážejí kvalitu a důležitost účetní práce. 

Může účetní firma zamykat nedokončené období?

rekap má integrovanou funkci pro zamykání období aby nebylo možné nahlížet na výsledky, náklady a výnosy účetního období, které není ještě dokončeno. Tím lze zamezit různým omylům a nesprávným interpretacím ze strany zákazníka, ke kterým často dochází, má-li zákazník přístup do účetního systému a může nahlížet do účetnictví dosud neuzavřených měsíců. 

Jak je rekap smluvně ošetřen? Dá se používání ukončit?

rekap služba je většinou poskytována na základě objednávky. Jeho použítí a napojení na data předchází písemné prohlášení o mlčenlivosti a ochraně dat. Ukončení služby pak probíhá jednoduše formou výpovědi. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. 

Kde můžu svůj reporting vidět a jak je chráněný?

rekap (reporting do kapsy) běží na příslušné subdoméně, která je přiřazena vašemu účtu. Například veritas.reportingdokapsy.cz.  Je dostupný z jakéhokoliv prohlížeče či zařízení (PC, MAC, tablet, telefon). Datový sklad je pseudonymizován, uložen a chráněn na zabezpečených serverech renomovaných firem v EU. Přístup do rekapu je chráněn prostřednictvím nezávislé autorizace probíhající mimo vlastní aplikaci a reporting. Přenos dat ze zdroje do datového skladu je chráněn šifrováním a propojení je ověřeváno prostřednictvím dvou definovaných API klíčů.

Videa

Naši partneři

Uvolníme Vám ruce od spousty povinností a Vy se můžete věnovat svému podnikání.

SLUTO ... nejen účetnictví

FINANČNÍ ANALÝZA. Chcete se naučit vaši firmu opravdu dobře finančně řídit a ovládat kvalitní finanční analýzu?

VERONIKA LENCOVÁ

Poskytujeme nástroje datové integrace pro firemní potřeby

ERPIO Solutions

Hledáme nové členy do týmu!
Nabízíme atraktivní full time job v Praze.
Chceš si vydělat 60.000 Kč měsíčně
nebo raději víc :)? Hlas se do:
 31.07.2021 0:00