Řekli o nás

Cloudový reporting, napojený přímo na účetnictví, vnímáme momentálně jako klíčovou službu pro naše klienty. To nejdůležitější, co naši klienti potřebují on-line, není přístup do účetnictví, ale přístup k manažersky přehledným informacím o hospodaření, případně finančnímu plánu, které jim pomáhají v rozhodování a řízení.

Tomáš Slavík
SLUTO ... nejen účetnictví

Naše firma řeší v účetním systému obchod i výrobu. Vyrábíme venkovní žaluzie a stínící techniku a ročně realizujeme tisíce zakázek. Nasazením rekapu jsme získali kvalitní přehledy o firmě, zákaznících, regionech i zakázkách. rekap pro nás znamenal velký posun v oblasti informací o firmě a jejím fungování.

Jiří Nesvadbík, majitel
Žaluzie NEVA, s.r.o.

Pro nás jako účetní kancelář je rekap výborný nástroj, který nám pomáhá efektivně prezentovat naši práci a komunikovat s klientem. Díky rekapu se nám podařilo odstranit práci s přípravou různých tabulek, excelů a komplikovaných výkazů. Všechna data vidíme přehledně, srozumitelně a hlavně on-line kdykoli a kdekoli. Stačí mít připojení na internet. S tímto nástrojem jsme moc spokojeni.

Simona Fialová
FACTA s.r.o.

Vyrábíme speciální přepravní boxy, palety a kontejnery, které prodáváme do celého světa. rekap nás informačně velmi posunul. Díky němu jsme začali intenzivně sledovat celou řadu parametrů v obchodě i ve výrobě na denní bázi. Řadu těchto informací nám náš informační systém není schopen poskytnout

Miroslav Dohnal
BEXIM PALETTEN, s.r.o.

S Reportingem do kapsy mám skvělý přehled o firmě, o obchodu i zásobách každý den. Cenu nepovažuji za významnou nákladovou položku.

Vladimír Soldán
ELIS Přerov, s.r.o.

Firmy

Získejte ON-LINE kontrolu nad vaší firmou.
Kdekoliv a kdykoliv.
Díky reportingu objevíte poklady ukryté v účetnictví.
Rozhodujte na základě kvalitních analýz a reportů.
Zbavte se excelů.

Účetní

UKAŽTE FIRMÁM, JAK DŮLEŽITÉ INFORMACE SKRÝVÁ ÚČETNICTVÍ.

Prezentujte jednoduše formou manažerského reportingu co děláte.
Konečně se firmy budou zajímat o vaši práci.
Šetřte svůj čas a přestaňte pracně dělat excely a grafy.
Zobrazujte online výstupy.

 

Experti

DEJTE FIRMÁM MANAŽERSKÝ REPORTING NAPOJENÝ PŘÍMO NA ÚČETNICTVÍ.
Naučte je jednoduše analyzovat jejich business.
Dejte jim možnost rychle a jednoduše každý den vidět to co chtějí.

Proč rekap?

Získáte přehledný a jednoduchý manažerský reporting

rekap zobrazuje přehledným způsobem ty nejdůležitější informace o ekonomice firmy, vývoji obratu, zákazníků, produktů, pohledávek, závazků a mnoho dalších reportů. Nechte si ukázat jak jednoduše můžete získat klíčové informace pro svoje rozhodování.

Reporting je napojený přímo na vaše účetnictví

rekap si čte zdrojová data sám. Už žádné exporty, importy, přepisování dat. Jednoduchými přehledy vám ukazujeme smysluplné informace vytažené přímo z účetnictví.

Reporting vám napojíme na zkoušku ZDARMA

rekap lze zprovoznit a napojit velmi rychle. Instalaci a napojení na účetnictví provádíme zdarma stejně jako 14 dní zkušebního provozu. Kontaktujte nás a vyzkoušejte.

Můžu si vyzkoušet Rekap na svých datech?

Rekap dokážeme zprovoznit na zkoušku na vašich datech poměrně snadno a rychle. Pojďte to zkusit.

Produkty

rekap TAX

Kompletní přehled pro daňovou evidenci. Obrat firmy, vývoj pohledávek a závazků. Přehled obratu zákazníků i dodavatelů. Analýza prodeje zboží a výrobků. Daňová evidence, analýza příjmů a výdajů.

rekap

Produkt rekap je kompletní manažerský reporting napojený na účetnictví

rekap pro

Verze rekap pro nabízí možnost přizpůsobení a rozšíření produktu rekap podle potřeb firmy. Máme připravenou řadu modulů pro firmy z mnoha různých oborů.

rekap CONSULTING

Speciální nabídka služby v rámci reportingu rekap. Součástí této služby je pravidelná měsíční prezentace výsledků firmy, analýza nákladů a výnosů, identifikace problematických oblastí, metodika účetnictví a návrhy změn.

rekap ACCOUNTING

Speciální verze reportingu rekap pouze pro účetní firmy

Blog

FAQ

Jak se rekap instaluje?

rekap je cloudová služba, takže nepotřebuje instalaci. Vytvořením nového účtu se provede vygenerování nového projektu a databáze. Napojení dat probíhá prostřednictvím jednoduché služby "GATEWAY", do které se nastaví potřebné parametry pro čtení databáze (SQL, DBF, MDB atd.) GATEWAY pak zabezpečeným tokem přes API posílá data do reportingu. Neotevírají se žádné porty a rekap samotný nemá přístup na server nebo počítač, kde běží databáze. 

Které účetní systémy jsou do rekap napojeny?

rekap je napojený na nepoužívanější ERP v ČR. Patří mezi ně především:
Pohoda
Duel
Money S3
Flexibee
HELIOS ORANGE | INUVIO

Qi
6K
SYSEL

Jak probíhá aktualizace dat?

Aktualizace dat do rekapu se provádí automatizovaně, většinou v noci, ale lze ji nastavit individuálně, například 4x denně. Aktualizaci dat je možné provádět i manuálně po provedení konkrétních transakcí (zúčtování banky, vystavení faktur apod.)

Dá se nějak definovat kdo má přístup k jakým informacím?

Celý rekap je strukturovaný pro potřeby definovaných roli. Na základě požadavku pak lze nastavit různým rolím přístupy do odlišných částí rekapu. Díky tomu lze vytvořit například pro obchodní tým roli obchodník. Tato role pak může mít přístup pouze do faktur, pohledávek, zákazníků a obratu toho regionu, který má příslušný obchodník na starosti. 

Hodí se rekap pro účetní firmy?

rekap je velmi dobrý nástroj pro účetní firmy. Celá řada účetních firem již rekap používá jako nástroj prezentace vlastní práce klientům. Mezi hlavní partnery v této oblasti patří ECOVIS Facta nebo SLUTO. rekap nahrazuje celou řadu výkazů vytvářených pro klienty v excelu. Účetní firma dokáže díky rekapu lépe prezentovat klientům svoji práci, zlepšit kvalitu služeb a nabídnout svým zákazníkům služby, které daleko lépe odrážejí kvalitu a důležitost účetní práce. 

Může účetní firma zamykat nedokončené období?

rekap má integrovanou funkci pro zamykání období aby nebylo možné nahlížet na výsledky, náklady a výnosy účetního období, které není ještě dokončeno. Tím lze zamezit různým omylům a nesprávným interpretacím ze strany zákazníka, ke kterým často dochází, má-li zákazník přístup do účetního systému a může nahlížet do účetnictví dosud neuzavřených měsíců. 

Jak je rekap smluvně ošetřen? Dá se používání ukončit?

rekap služba je většinou poskytována na základě objednávky. Jeho použítí a napojení na data předchází písemné prohlášení o mlčenlivosti a ochraně dat. Ukončení služby pak probíhá jednoduše formou výpovědi. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. 

Kde můžu svůj reporting vidět a jak je chráněný?

rekap (reporting do kapsy) běží na příslušné subdoméně, která je přiřazena vašemu účtu. Například veritas.reportingdokapsy.cz.  Je dostupný z jakéhokoliv prohlížeče či zařízení (PC, MAC, tablet, telefon). Datový sklad je pseudonymizován, uložen a chráněn na zabezpečených serverech renomovaných firem v EU. Přístup do rekapu je chráněn prostřednictvím nezávislé autorizace probíhající mimo vlastní aplikaci a reporting. Přenos dat ze zdroje do datového skladu je chráněn šifrováním a propojení je ověřeváno prostřednictvím dvou definovaných API klíčů.

Videa

Naši partneři

V oblasti účetnictví jsme díky širokému a zkušeného týmu účetních specialistů připraveni Vám poskytnout veškerou pomoc spočívající jak ve vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, účetního poradenství, až po rekonstrukci účetnictví.

ARROWS tax and accounting, s.r.o.

Jsme rychle rostoucí inovativní rodinná holdingová společnost. Naše investice máme dlouhodobě diverzifikovány především v oblastech zemědělství, energetiky, nemovitostí a technologií.

ECO Finance Group, s.r.o.

Poskytujeme nástroje datové integrace pro firemní potřeby

ERPIO Solutions

Co je REKAP?