Přehled produktů

rekap basic

Základní pohled na účetnictví a ekonomiku firmy. Hospodářský výsledek, Rozvaha, analýza účtů a jejich vývoj.

Přehled hospodaření, meziroční srovnání, analýza skupin nákladů a výnosů.

Detailní pohled na vývoj účtů v meziročním srovnání a v průběhu roku. Grafické zobrazení vebraných účtů, široké možnosti filtrování a výběru účtů pro detailní analýzu.

Rozvaha - speciální pohled na rozvahu podle logicky vytvořených skupin majetkových účtů a závazků. Analýza a meziroční srovnání vývoje klíčových skupin. Finanční ukazatele a jejich vývoj v čase (EBIT, Vlastní kapitál, poměr závazků a pohledávek).

 Mám zájem

rekap firma

Kompletní přehled hospodaření, obratu firmy, vývoje pohledávek a závazků. Přehled obratu zákazníků i dodavatelů. Analýza prodeje zboží a výrobků.

Přehledným způsobem zobrazená analýza hospodaření a obratu firmy.
Přehled vývoje závazků a pohledávek, jejich analýza, struktura včetně přehledu dlužníků a věřitelů.
Obratové analýzy podle zákazníků, výrobků a zboží. Indikace poklesu obratu zákazníků. Vývoj produktů a přehled, kdo je nakupuje. 
Cash flow a jeho vývoj až na 30 dnů, ruční korekce o neúčetní položky.

 Mám zájem

rekap firma+

Produkt rekap firma je rozšířený o moduly Business Plán, Daňový výhled, Zakázky, Analýza skladu a plánování Cash Flow.

Business plán - umožňuje zadat a sledovat business plán a jeho srovnání s vývojem skutečnosti. rekap firma+ obsahuje editor pro definici a úpravu plánu. Vyhodnocování probíhá on-line.

Daňový výhled je modul, který umožňuje firmám v průběhu roku provést modelování daňového základu a výpočet daně podle předpokládaných výsledků a dosavadního průběhu hospodaření. 

Modul zakázka ve velkým pomocníkem ve sledování ekonomiky zakázek a jejího vývovoje i napříč účetními obdobími. 

Modul skladu je pak výborný nástroj pro jednoduchou analýzu zásob, jejich obrátkovosti, vyhodnocení ležáků, optimalizaci zásob apod. 

V modulu CASH FLOW můžete provádět základní modelování vývoje cash flow pro následujících 30 dnů s přímou vazbou na závazky a pohledávky a možností korekcí, v podobě např. splátek úvěrů, výplaty mezd, odvodu DPH atd.

 Mám zájem

rekap pro

Verze rekap pro nabízí možnost přizpůsobení a rozšíření produktu rekap basic, firma nebo firma+ podle potřeb firmy. Máme připravenou řadu modulů pro firmy z mnoha různých oborů.

Verze PRO je nástroj, prostřednictvím kterého dokážeme řešit i velmi nadstandardní požadavky na reporting ze strany našich zákazníků. Pro tuto verzi máme připravenou celou řadu již hotových modulů a šablon, které se dají velmi rychle adaptovat na požadavky firmy. Dokážeme tak sledovat průběh a ekonomiku zakázek výrobní firmy, porovnávání plánovaných a skutečných kalkulací nákladů a výnosů na výrobek či zakázku. Zpracováváme a analyzujeme například data z e-shopu i s vyhodnocením opakujících se nákupů, návratnosti zákazníků apod. Obchodním firmám vytváříme podrobné reporty pro jejich obchodníky v terénu, které jsou jednoduše k dispozici na tabletech a umožňují detailní přípravu na schůzku během velmi krátké doby i těsně před jednáním. 

 Mám zájem

rekap audit

Speciální verze produktu rekap propojená s finanční analýzou a s možností výstupů pro banky apod.

Jedná se o specializovanou edici produktu rekap, která je napojená na aplikaci Finanční analýza. Díky tomuto propojení je pak možné tento nástroj použít i pro náročnější účely vyhodnocování firem, investic a jejich návratnosti, ratingu apod. 

 Mám zájem