Přehled produktů

rekap TAX

Kompletní přehled pro daňovou evidenci. Obrat firmy, vývoj pohledávek a závazků. Přehled obratu zákazníků i dodavatelů. Analýza prodeje zboží a výrobků. Daňová evidence, analýza příjmů a výdajů.

Přehledným způsobem zobrazená analýza příjmů a výdajů fyzické osoby, která vede daňovou evidenci. Meziroční srovnání, analýza struktury a trendů u výdajů a příjmů. 
Přehled vývoje závazků a pohledávek, jejich analýza, struktura včetně přehledu dlužníků a věřitelů.
Obratové analýzy podle zákazníků, výrobků a zboží. Indikace poklesu obratu zákazníků. Vývoj produktů a přehled, kdo je nakupuje. 

 Mám zájem  Chci vyzkoušet DEMO

rekap

Produkt rekap je kompletní manažerský reporting napojený na účetnictví

Manažerský reporting rekap velmi přehledně a jednoduše zobrazuje ekonomiku firmy, středisek i zakázek, strukturu nákladů i výnosů, kompletní přehled zaměřený na prodej i nákup, analýzu zákazníků, produktů a skladu. 

Přehled vývoje závazků a pohledávek, jejich analýza, struktura včetně přehledu dlužníků a věřitelů.
Obratové analýzy podle zákazníků, výrobků a zboží. Indikace poklesu obratu zákazníků. Vývoj produktů a přehled, kdo je nakupuje. 

Business plán - umožňuje zadat a sledovat business plán a jeho srovnání s vývojem skutečnosti. rekap firma+ obsahuje editor pro definici a úpravu plánu. Vyhodnocování probíhá on-line.

Cela další řada funkcí a modulů vás překvapí tím, jak jednoduché to je a jak snadno můžete mít o firmě přehledy, se kterými jste dříve vůbec nepracovali. 

 Mám zájem  Chci vyzkoušet DEMO

rekap pro

Verze rekap pro nabízí možnost přizpůsobení a rozšíření produktu rekap podle potřeb firmy. Máme připravenou řadu modulů pro firmy z mnoha různých oborů.

Verze PRO je nástroj, prostřednictvím kterého dokážeme řešit i velmi nadstandardní požadavky na reporting ze strany našich zákazníků. Pro tuto verzi máme připravenou celou řadu již hotových modulů a šablon, které se dají velmi rychle adaptovat na požadavky firmy. Dokážeme tak sledovat průběh a ekonomiku zakázek výrobní firmy, porovnávání plánovaných a skutečných kalkulací nákladů a výnosů na výrobek či zakázku. Zpracováváme a analyzujeme například data z e-shopu i s vyhodnocením opakujících se nákupů, návratnosti zákazníků apod. Obchodním firmám vytváříme podrobné reporty pro jejich obchodníky v terénu, které jsou jednoduše k dispozici na tabletech a umožňují detailní přípravu na schůzku během velmi krátké doby i těsně před jednáním. 

 Mám zájem  Chci vyzkoušet DEMO

rekap CONSULTING

Speciální nabídka služby v rámci reportingu rekap. Součástí této služby je pravidelná měsíční prezentace výsledků firmy, analýza nákladů a výnosů, identifikace problematických oblastí, metodika účetnictví a návrhy změn.

Díky našim zkušenostem z naší předchozí praxe v oblasti účetního a daňového poradenství, auditu a firemního managementu a také díky stovkám nasazených reportingů rekap dokážeme relativně rychle a efektivně analyzovat manažerské reporty v rekap a pracovat s nimi pro potřebu analýzy a identifikace problémů ve firmě.

Dokážeme pracovat s metodikou účetnictví a navrhnout takové změny v metodice, které významně zlepšují kvalitu prezentovaných informací a usnadňují rozhodování a řízení ve firmě. 

 Mám zájem  Chci vyzkoušet DEMO

rekap ACCOUNTING

Speciální verze reportingu rekap pouze pro účetní firmy

rekap ACCOUNTING je reportingový nástroj pro účetní firmu. Je navržený tak, aby obsahoval moduly, důležité pro účetní firmy z hlediska kontroly vlastní práce, rychlého přehledu a kontroly stavu účetnictví, ekonomiky firmy, případně dalších atributů, které mohou být důležité pro včasné informování klienta apod. 

Základní verze je jednoduchá a cenově velmi dostupná tak, aby nebránila účetní firmě v nasazení reportingu na většinu klientů. Díky tomu pak lze využívat reporting a jeho portál pro rychlou kontrolu, interní audit, ověřování stavu účetních prací i ekonomiky a obchodu klienta. Formou doplňkových modulů si navíc může účetní firma škálovat řešení individuálně pro jednotlivé klienty. 

Na mnoha aplikacích je ověřeno, že reporting rekap po nasazení dokáže účetní firmě uspořit minimálně 2-3 hodiny měsíčně při kontrole, ověřování a vytváření výstupů pro klienta.

 Mám zájem  Chci vyzkoušet DEMO