Rady a tipy na lístečku

Ostatní služby - popelnice externích nákladů

Máte v účetnictví také účet s názvem Ostatní služby, na kterém je velká suma a nikdo pořádně neví, co to je? Nenechte si z účtu 518xxx udělat popelnici externích služeb. Na naprosto nevýznamné částky se v praxi často vytváří analytické účty (TELEFONY, INTERNET, POŠTA a pod.) A potom, významné částky, které nejde přesně zařadit na tyto “jasné” účty, se hodí na Ostatní služby. Ne zřídka pak detail skupiny nákladů "SLUŽBY" vypadá tak, že máte podrobně členěné částky, které vás prakticky nezajímají ... a obrovskou sumu v OSTATNÍCH SLUŽBÁCH. Změňte to. Rozhodujte o tom, co a kde se účtuje. Jsou to klíčové informace a nic to nestojí.

Jednoduchý finanční dashboard

Nevěřili byste jak relativně málo základních informací o firmě, uspořádaných do přehledného a pravidelného dashboardu, vám zásadně změní podmínky pro rozhodování a řízení firmy.

MÁTE METODU B ÚČTOVÁNÍ SKLADU A POŘEBUJETE VÝSLEDKY MĚSÍČNĚ?

Pokud používáte metodu B účtování skladu, neznamená to, že v průběhu roku budete slepí, co se týká reálných nákladů na materiál a zboží. Nic vám nebrání jednou za měsíc zaúčtovat změnu stavu zásob na základě evidence zásob a tím dostat náklady na spotřebu do reálných hodnot. Nebudete pak mít zkreslené měsíční výsledky hospodaření, které u B-éčka lítají nahoru a dolů, podle toho jak nakupujete. Budete překvapeni, jak velký efekt získáte touto jednoduchou úpravou!!!

BUSINESS PLÁN

Je neuvěřitelné, jak málo firem pracuje dobře s business plánem. Většina ho formálně vůbec nedělá a ti co s ním pracují ho často berou jako dogma. Business plán musí mít jednoduchou strukturu aby nebylo pracné ho vytvořit a musí vázat přímo na účetnictví (kategorie či skupiny nákladů a výnosů) aby bylo možné ho jednoduše a rychle vyhodnocovat. Business plán je cesta, která vyžaduje rychlou zpětnou vazbu. V dnešní dynamické době je rok příliš dlouhá doba a business plán je jenom číslo ... vždycky bylo.

ZAKÁZKY, PROJEKTY

Často se ptám firem se zakázkovou nebo projektovou výrobou nebo činností, jestli dokáží vyhodnocovat ekonomiku každé akce. Případně jestli dokážou porovnávat očekávané náklady (podle kterých stanovili původní cenu) se skutečností a podle toho pracovat s dalšími nabídkami a cenou dalších zakázek. 9 z 10 firem to nedokáže. Pracují s citem, s čísly za firmu, případně s hrubým (poměrovým) rozdělením nákladů. A to je málo. Přitom je řešení často relativně jednoduché.

Střediska v účetnictví

Střediskové účetnictví používal už Tomáš Baťa. Nastavil ekonomiku firmy na nejmenší možné jednotky, kterými byla pracoviště. Vysekávači usní si nakupovali hrubou useň a prodávali dál vysekané stélky. Není nic lepšího než motivaci na zisk přenést dovnitř firmy.

METODA "A" ÚČTOVÁNÍ SKLADU

Jak chcete řešit ekonomiku firmy, když do účetnictví nedostanete detail pohybu zásob. Spotřebu a nákup v reálných číslech. Vyhodnocujte ekonomiku jednotlivých položek, výrobků, zboží. Zjistěte, které zásoby a kolik vám vydělávají.

KALKULAČNÍ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

Druhové členění nákladů, tak jak je obsaženo v naší standardní účtové osnově celé řadě firem nevyhovuje. Z pohledu manažerského je vhodnější rozdělení na provozní (výrobní) náklady, obchodní a správu (administrativu). Mapování nákladů do těchto skupin je možné udělat přes činnosti (většina účetnictví zná) nebo v reportingu, mapováním do kalkulačních skupin. Kalkulační členění pak otevírá spoustu možností analýzy a vyhodnocení.

EKONOMIKA PRODEJE

Nevěřili byste, jak jednoduché je dnes vytvořit report s vyhodnocením ekonomiky prodeje jednotlivých produktů, zboží nebo celého sortimentu. Dnes už většina firem fakturuje zboží a produkty na základě výdejky. Propojit k sobě skladovou cenu z výdejky a prodejní cenu z faktury je velmi snadné. Zjistíte tak nejen obrat produktu nebo zboží, ale také dosahovanou marži, rozdíl v marži podle odběratelů, prodejních kanálů apod.