FAQ

Jak se rekap instaluje?

rekap je cloudová služba, takže nepotřebuje instalaci. Vytvořením nového účtu se provede vygenerování nového projektu a databáze. Napojení dat probíhá prostřednictvím jednoduché služby "GATEWAY", do které se nastaví potřebné parametry pro čtení databáze (SQL, DBF, MDB atd.) GATEWAY pak zabezpečeným tokem přes API posílá data do reportingu. Neotevírají se žádné porty a rekap samotný nemá přístup na server nebo počítač, kde běží databáze. 

Které účetní systémy jsou do rekap napojeny?

rekap je napojený na nepoužívanější ERP v ČR. Patří mezi ně především:
Pohoda
Duel
Money S3
Flexibee
HELIOS ORANGE | INUVIO

Qi
6K
SYSEL

Jak probíhá aktualizace dat?

Aktualizace dat do rekapu se provádí automatizovaně, většinou v noci, ale lze ji nastavit individuálně, například 4x denně. Aktualizaci dat je možné provádět i manuálně po provedení konkrétních transakcí (zúčtování banky, vystavení faktur apod.)

Dá se nějak definovat kdo má přístup k jakým informacím?

Celý rekap je strukturovaný pro potřeby definovaných roli. Na základě požadavku pak lze nastavit různým rolím přístupy do odlišných částí rekapu. Díky tomu lze vytvořit například pro obchodní tým roli obchodník. Tato role pak může mít přístup pouze do faktur, pohledávek, zákazníků a obratu toho regionu, který má příslušný obchodník na starosti. 

Hodí se rekap pro účetní firmy?

rekap je velmi dobrý nástroj pro účetní firmy. Celá řada účetních firem již rekap používá jako nástroj prezentace vlastní práce klientům. Mezi hlavní partnery v této oblasti patří ECOVIS Facta nebo SLUTO. rekap nahrazuje celou řadu výkazů vytvářených pro klienty v excelu. Účetní firma dokáže díky rekapu lépe prezentovat klientům svoji práci, zlepšit kvalitu služeb a nabídnout svým zákazníkům služby, které daleko lépe odrážejí kvalitu a důležitost účetní práce. 

Může účetní firma zamykat nedokončené období?

rekap má integrovanou funkci pro zamykání období aby nebylo možné nahlížet na výsledky, náklady a výnosy účetního období, které není ještě dokončeno. Tím lze zamezit různým omylům a nesprávným interpretacím ze strany zákazníka, ke kterým často dochází, má-li zákazník přístup do účetního systému a může nahlížet do účetnictví dosud neuzavřených měsíců. 

Jak je rekap smluvně ošetřen? Dá se používání ukončit?

rekap služba je většinou poskytována na základě objednávky. Jeho použítí a napojení na data předchází písemné prohlášení o mlčenlivosti a ochraně dat. Ukončení služby pak probíhá jednoduše formou výpovědi. Výpovědní lhůta je měsíční a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. 

Kde můžu svůj reporting vidět a jak je chráněný?

rekap (reporting do kapsy) běží na příslušné subdoméně, která je přiřazena vašemu účtu. Například veritas.reportingdokapsy.cz.  Je dostupný z jakéhokoliv prohlížeče či zařízení (PC, MAC, tablet, telefon). Datový sklad je pseudonymizován, uložen a chráněn na zabezpečených serverech renomovaných firem v EU. Přístup do rekapu je chráněn prostřednictvím nezávislé autorizace probíhající mimo vlastní aplikaci a reporting. Přenos dat ze zdroje do datového skladu je chráněn šifrováním a propojení je ověřeváno prostřednictvím dvou definovaných API klíčů.