ANALYTICAL REVIEW, základní nástroj pro hodnocení firmy

Víte jak pracují auditoři s vaším účetnictvím? Jejich postupy se vám určitě budou hodit, i když žádný audit neděláte. Prostřednictvím základních analytických nástrojů budete schopni rychle identifikovat klíčové problémy a rizika ve firmě.

Jedním z prvních kroků auditora, který se jde podívat na vaši firmu, je "analytical review". Jeho cílem je jednoduše a rychle nahlédnout na vývoj zůstatků vašich účtů v jednotlivých oblastech, porovnat srovnatelné hodnoty mezi sebou a velmi rychle identifikovat:

1. Neobvyklý nárůst nebo pokles zůstatků účtu - významné hodnoty firma musí umět vždy poměrně rychle vysvětlit. V opačném případě to ukazuje na to, že vůbec netuší, co se v některých oblastech děje. Přitom např. nárůst zásob, pokles peněžních prostředků, nárůst pohledávek, závazků, zadluženosti apod. jsou trendy, které by měla každá firma soustavně sledovat a pracovat s nimi. V dnešní době více než kdy jindy.

2. Chybějící nebo přebývající transakce. Analytical review relativně rychle identifikuje významné chybějící transakce v nákladech či výnosech, případně naopak, přebývající částky v obratu nákladových nebo výnosových účtů. Lze tak odhalit zapomenuté transakce, chybějící doklady, dvakrát zúčtované doklady apod. 

3. Vývoj klíčových oblastí ve firmě, ať už pozitivní nebo negativní. Vývoj a trendy kličových majetkových hodnot, závazků, nákladů nebo výnosů, ale také marží a zisku je nutné dnes sledovat velmi pozorně a co nejdříve identifikovat jakékoliv vznikající riziko.

Formou měsíčního a meziročního porovnání obratů a zůstatků účtů v přehledné podobě, ideálně i s grafickým zobrazením, získáte z analytical review klíčový návod k tomu, na co se ve firmě, potažmo v účetnictví zaměřit. S ohledem na kontext a významnost zobrazených informací se tak můžete zabývat tím, co je skutečně důležité. Analytical review vám umožní zaměřit se na zásadní a klíčové věci a neutápět se v detailech. 

Jak analytical review může vypadat?

Především se jedná o podrobnou analýzu účtů. A to jak z pohledu struktury zůstatků v rámci celkových hodnot nákladů, výnosů, aktiv či pasiv, tak z pohledu meziročního a meziměsíčního srovnání (zobrazení vývoje a trendů). Struktura je důležitá, protože vám pomůže zaměřit se na to, co je opravdu klíčové a významné. Říkáme tomu princip významnosti a je to základní princip jakékoliv analýzy (principle of materiality). Když budete důsledně dodržovat tento princip, můžete se vyhnout rozhodování na základě emocí, pocitů nebo méně významných skutečností. Meziroční a meziměsíční srovnání zůstatků a obratů účtů vám zase rychle napoví, kam a jak se vyvíjí klíčové oblasti ve firmě. Pro každého auditora, který vždy posuzuje celou firmu, nikoliv jenom účetnictví a výkazy, jsou tyto výstupy z analytical review zásadním návodem k tomu, kde by mohla být rizika a případné problémy spojené s fungováním firmy. Celá řada účetních programů má problém propojit roky, srovnat čísla do řady napříč obdobími. 

Kvalitní auditorské firmy mají ve svém arzenálu celou řadu léty ověřených postupů a principů, které se vám můžou hodit. Pokusíme se vás s nimi postupně seznamovat. 

Sovisející odkazy:

Vyzkoušejte náš seminář: Analytical review v praxi
www.rekap.online

Martin Plachý
GIMMEDATA