Bolesti finančního řízení zakázek: Jak REKAP mění hru

Potýkáte se s výzvami finančního řízení zakázek, projektů, dotací? Nejste sami! Náš článek vám představuje detailní obraz toho, co to znamená mít bolesti finančních manažerů a účetních – od nedostatku informací až po pracné vytváření reportů. REKAP je řešení, které vám pomůže získat dokonalý přehled přímo z účetního systému.

 

Neztrácejte kontrolu nad zakázkami a projekty: Představujeme REKAP

Excelové tabulky, neustálé aktualizace, a ztráta přehledu. To jsou problémy, se kterými se společnosti často potýkají při sledování a řízení svých zakázek, projektů a dotací. Nicméně, řešení je na dosah ruky – tím je Reporting do kapsy - REKAP. Jedná se o revoluční produkt, který vám umožní efektivně sledovat a řídit zakázky ve vaší firmě. 


Trendy ve finančním řízení zakázek

Sledování nákladů a výnosů na zakázkách není pouze o účetnictví, je to i o metodice. Je to klíčový aspekt efektivního finančního řízení a získání konkurenční výhody. Moderní trendy ve finančním řízení zakázek kladou důraz na pružnost, což znamená schopnost rychle reagovat na změny v nákladech a výnosech. To vám umožní plánovat a upravovat rozpočty na základě aktuálních dat, což je klíčem k úspěchu ve dnešním dynamickém byznysu.

REKAP vám poskytuje nástroje ke sledování nákladů a výnosů na jednotlivých zakázkách. Můžete tvořit rozpočty a porovnávat je s aktuálními náklady a výnosy, což vám umožňuje vyhodnotit ziskovost zakázky a plnění jejího rozpočtu.

 

 

Důležitost celkového pohledu

Centrální pohled na stav zakázek je nepostradatelný, protože vám poskytuje globální perspektivu na zdraví vašeho podnikání. To vám umožňuje vidět souvislosti mezi různými

 

 zakázkami a identifikovat strategické příležitosti nebo rizika. Kromě toho vám centralizovaný pohled usnadňuje monitorovat stav portfolia a rychleji reagovat na vznikající problémy.


Díky REKAP získáte centrální pohled na stav všech vašich zakázek, projektů a dotací. To zahrnuje informace o nákladech, výnosech, celkovém zisku a plnění rozpočtu, což vám umožní rychle reagovat na aktuální situaci a přijímat rozhodnutí založená na kvalitních datech.


Proč jít až na detail?

Detailní rozpad rozpočtu zakázek je nezbytný pro přesné plánování a kontrolu. Zjistíte, kde přesně jsou náklady a výnosy generovány, a to vám umožňuje identifikovat zdroje zisku a nákladů. Tímto způsobem můžete řídit své zdroje efektivněji a optimálně plánovat růst.


REKAP vám umožňuje plánovat zakázky na analytické účty, ale i na střediska nebo činnosti. Tím získáte detailní přehled plnění zakázek, nebo-li plán versus skutečnost. Díky plánování na střediska a činnosti můžete sledovat plnění zakázky a jejího rozpočtu na konkrétní hospodářské celky společnosti nebo dílčí oblasti vašeho podnikání.


Ztráta souvislosti při změně účetního období

Sledování zakázek napříč účetními roky je pro mnohé velká bolest, protože některé účetní systémy neumožňují jednoduché přechody a uchování kontinuity z roku na rok. To může vést k neúplným informacím z historických dat, která jsou tak důležitá pro strategické plánování a rozhodování.

Neztrácejte historický kontext. REKAP vám umožňuje sledovat zakázky napříč účetními roky tak, abyste vždy měli všechny informace o zakázce na jednom místě.


Pro koho je REKAP určen? 

Sledování dotací je kritické pro neziskové organizace, které získávají finanční podporu. Pro ziskové společnosti je sledování obchodních případů klíčem k růstu a ziskovosti. Konkrétní příklady z praxe mohou ilustrovat, jak REKAP pomáhá organizacím v různých odvětvích dosahovat lepších výsledků.

  • dotace – kontrola nad plněním dotací
  • zakázková výroba – přehled o struktuře nákladů a výnosů, kalkulace přímých a nepřímých nákladů
  • projekty – plnění rozpočtu a sledování vývoje
  • inovace – rozbor nákladů souvisejících například s výstavbou
  • vývoj – řízení nákladů při vzniku nového výrobku
  • obchodní případy – komplexní informace o prodeji a doprovodných nákladech, jako jsou montáž, servis, reklamace, subdodávky
  • strategičtí klienti – plná kontrola nad spotřebovanou prací u klientů v oboru služeb a další...

Nezáleží na tom, zda jste nezisková nebo zisková společnost. Nechte se inspirovat našimi zkušenostmi. REKAP vám umožní sledovat dotace nebo obchodní případy s výhodou, že můžete vytvořit specifické zobrazení pro vaše potřeby.


Úspora práce

REKAP poskytuje přehled o stavu zakázek nejen pro finanční manažery, ale také pro všechny ostatní účastníky procesu. To vytváří transparentnost v celé společnosti, usnadňuje spolupráci a zvyšuje efektivitu. Zejména účetní budou moci přesměrovat svůj čas a energii z ručního tvorby reportů v Excelu k důležitějším úkolům.


Nyní, s REKAP, můžete získat kontrolu nad svými zakázkami a efektivně je řídit. Už nikdy se nebudete muset spoléhat nanepřehledné Excelové tabulky. REKAP je klíčem k efektivnímu využití vašeho času a úspěchu vaší firmy. Neboť, jak s oblibou říkám: „REKAP šetří čas, a čas, to jsou peníze.“ 

Co dodat?

Zjednodušeně řečeno, pokud hledáte způsob, jak efektivně sledovat a řídit zakázky ve vaší firmě, REKAP je tím řešením. S naším nástrojem získáte kontrolu nad náklady, výnosy, rozpočty a dalšími aspekty vašich zakázek. Ať už jste neziskovou organizací sledující dotace, nebo ziskovou společností řídící obchodní případy, pomůžeme vám změnit vaše rozhodování z nepřesných čísel na rozhodování dle reality.

 

Petr Vynikal

Manažer obchodu, REKAP