BUSINESS PLÁN JE JENOM ČÍSLO

Začněte s business plánem pracovat jinak. V dnešní dynamické době je rok příliš dlouhá doba na to, zafixovat se na nějaký dogmatický cíl. Už v březnu potřebujete vědět po jaké cestě jdete.

Kvalitní strategie firmy má vždycky určitou strukturu, která je spojená s tím, co je pro vás důležité. Je to vytyčená cesta k dosažení cílů, ale měla by být trochu jako šachová partie. Šachy často nehrajeme proto, abychom za každou cenu zvítězili, ale abychom si užili tu cestu. Hledali tahy a protitahy, dokázali předvídat a byli flexibilní. Protože šachy nikdy nehrajeme sami. Stejné je to i se strategií firmy. Je moc dobře, když ji máme, nám samotným, ale i našemu okolí je jasné, kam chceme jít. Ale také víme, že reálně můžeme dojít klidně někam jinam. Ne nadarmo se říká "Když chcete rozesmát boha, sdělte mu svoje plány".

Příklad business plánu v reportingu do kapsy

Business plán je tak trochu strategie promítnutá na kratší trať. Prostě maratonec vystartuje na maraton a říká si jak poběží první desítku. Vyběhne ... a často je všechno trochu jinak. Nicméně důležitá je právě ta zpětná vazba. Umět naslouchat tělu, rozpoznat na co dneska mám a na co ne. V podnikání je to stejné. Měli byste co nejdříve získat informaci o tom, jak průběžně skutečnost odpovídá plánu a to nejen v celkových číslech, ale i ve struktuře nákladů a výnosů. A ten obraz vám může nabídnout dobrý reporting napojený přímo na vaše účetnictví.

Spousta manažerů a podnikatelů nevyužívá modul Business plán ve svém účetnictví (hlavně proto, že většina tradičních účetnictví tento modul nemá), protože je odradí nutnost definovat plán na každý analytický účet. Proto je lepší si vytvořit významné a logicky propojené skupiny nákladů a výnosů (nemusí jich být mnoho), namapovat do nich účty a business plán definovat na tyto skupiny. V reportingu pak velmi jednoduše porovnáte za každý ukončený měsíc stav skutečnosti proti plánu na několika klíčových číslech a můžete rychle reagovat v řízení firmy na tento vývoj.

Business plán by pro vás neměla být meta, které chcete za každou cenu dosáhnout.

Business plán by měla být cesta, po které chcete jít a včas ji modifikujete.

Všichni děláme business plán s předpokladem "..když všechno dobře půjde .." Jenže v dnešní dynamické době je rok příliš dlouhá doba a my potřebujeme nepromarnit šanci reagovat na ".. jde to lépe .." anebo na ".. nějak to nefunguje .." A tohle je ta cesta jak používat business plán. Pokud je pro vás business plán dogma anebo ho naopak vůbec nepoužíváte, je nejvyšší čas to změnit.

Největším úskalím je ale propojení mezi skutečností, pokud možno co nejaktuálněji, a vlastním plánem tak, abychom rychle dokázali vyhodnotit situaci a případně vyčíslit konkrétní odchylky. Podle našeho průzkumu pracuje 9 z 10 firem s excelem, do kterého pracně přeťukávají nebo importují data z účetnictví (míněny pouze firmy, které s nějakou formou business plánu vůbec pracují). Přitom je celá řada cest, jak si opravdu klíčové informace pro vaše rozhodování zajistit efektivně, jednoduše a automaticky. Mezi moderní nástroje spojující vaše cíle a skutečnost zobrazenou v účetnictví patří reportingové (BI) nástroje. Mezi ty nejjednodušší a obykle také nejpraktičtější patří určitě Power BI od Microsoftu anebo reporting do kapsy - rekap. Ten ve standardním rozsahu již obsahuje modul Business plán, ve kterém si můžete modelovat svoje cíle a okamžitě je porovnávat se skutečností v účetnictví. To jak to může být jednoduché si můžete vyzkoušet na demo verzi. 

Martin Plachý