CHCETE VĚDĚT JAK VÁM JEDE FIRMA?

Správný reporting musí obsahovat kvalitní business analýzu. Správné rozhodování podložené kvalitními informacemi rozhoduje o bytí či nebytí firmy. REKAP to je hotová, srozumitelná a kompletní business analýza. Jednoduše a online.

Příběhy podníkání jsou často o to zajímavější, o co více nepravděpodnější události vedou k neuvěřitelnému úspěchu. Měl jsem možnost vidět či sledovat stovky těchto příběhu, ať už v roli účetního a daňového poradce, auditora anebo tak jako v posledních letech, v roli autora REKAPu, reportingu do kapsy. 

Dnes a denně se utvrzujeme v tom, jak zásadní roli hrají kvalitní informace o firmě v procesu rozhodování a v samotném bytí či nebytí celého podniku. 

Celá řada manažerů, podnikatelů a majitelů firem, především v oblasti malých a středních podniků má představu, že reporting jsou takové ty účetní výkazy v nějaké srozumitelné podobě. Přehledná výsledovka a rozvaha, grafy vývoje výsledku hospodaření, struktura nákladů a výnosů … a tak dál. Přitom reporting, to by mělo být něco, co vás opravdu zajímá, řešíte každý týden na poradě a opíráte se o to při každodenním rozhodování.

Prakticky každá firma provozuje nějaký ERP systém (dříve nazývaný Informační systém). Nikdy mě nepřestane udivovat, jak moc jsou naši klienti překvapení z toho, co všechno se dá z ERP systému vytáhnout, analyzovat a zpracovat do nějakého smysluplného výstupu. To nemluvím o té největší záhadě, že žádný z nejrozšířenějších ERP systémů to prakticky neumí a nedělá.

Když budete chtít řídit a rozhodovat, můžete se často spoléhat na intuici. Ale i v takovém případě si budete chtít svá rozhodnutí a kroky potvrdit datovou analýzou postavenou na tom, co se ve firmě reálně děje. Je to dokonalá zpětná vazba.

Nemrzí vás, že máte ERP systém nabitý daty, ale praktické využití se většinou omezuje na to, abyste měli dobře DPHáčko a v květnu loňské výkazy? Mělo by.

Správná business analýza musí vycházet z účetnictví a jeho nastavení. Věřte nebo ne, ale metodika, standardy a způsob účtování dramaticky ovlivňují pohled na firmu a mají dopad na vaše rozhodování. Až příliš často špatné nastavení účetnictví vytváří falešný obraz a nepodložené domněnky. Nevěříte? Měli byste. A co víc, měli byste se zajímat o účetnictví. Měli byste usilovat o to, aby datové toky, digitalizace, účtování, shromažďování dat, jejich třídění, klasifikace směřovaly k jedinému smysluplnému cíli. Poskytovat právě vám kvalitní informace pro řízení firmy a dosahování zisku.

Špatný stav účetnictví v průběhu roku, nekvalitní a zavádějící informace, absence reportingu a analýzy jsou u malých a středních firem mnohem častějším problémem, než bychom si mysleli. Přitom jsou příčinou následujících negativních jevů:

  • nekvalitní a intuitivní rozhodování managementu
  • mizerná zpětná vazba na rozhodování a řízení
  • neschopnost průběžně informovat vlastníky, banky, investory
  • nedůvěra bankovních institucí vůči celému sektoru malých a středních firem
  • skeptický přístup potenciálních investorů k prezentovaným číslům
  • špatná komunikace mezi účetními a managementem
  • nedůvěra v účetnictví a jeho výstupy

Takto bychom mohli vyjmenovávat ještě řadu dalších jevů, které jsou dnes předmětem vášnivých diskusí v různých fórech a na různých konferencích. Je to začarovaný kruh, ze kterého vede jediná cesta. Zapracujte na stavu vašich čísel v průběhu roku, veďte kvalitní účetnictví a zajistěte si z vašeho ERP rychlý a kvalitní výstup v podobě opravdu smysluplných podkladů pro vaše rozhodování a řízení. 

Mně osobně připadá, že bez kvalitní business analýzy a reportingu se kloudně podnikat nedá. Když už chcete dělat business analýzu, vyjděte z účetnictví a účetnictví si nastavte tak, abyste se o něj mohli opřít při včasných a klíčových rozhodnutích. Jinak zůstanete slepí.