Myšlenky digitalizačního fóra

Z dalšího setkání Digitalizačního fóra, iniciativy firem z oblasti digitalizace, přinášíme zajímavé myšlenky, které v rámci fóra zazněly.

Myšlenky digitalizačního fóra (Březen 2023)

V rámci dalšího digitalizačního fóra probíhala velmi zajímavá diskuse, která se točila jak kolem aktuálních bariér, obav a neporozumění, tak kolem výzev, doporučených postupů i úspěšných referencí. 

Tentokrát jsme byli svědky zajímavých příspěvků účastníků z řady firem, které se digitalizací přímo zabývají, realizují ji u svých klientů anebo aplikují v rámci digitalizace svoje nástroje. 

Bavili jsme se o velkých problémech v úvodním nastavení, v očekáváních a cílech, které jsou často chybné a nereálné a díky tomu se potom nepotkávají s reálnými výsledky a postupy. Díky tomu je na trhu celá řada bariér v digitální transformaci, mezi které patří, jak uvedla Marcela Lonková (This One s.r.o.), především:

o   strach ze změny

o   nedostatek informací

o   majitelé, kteří chtějí, ale jsou brzdou

o   implementace - zklamání - zanevření na digitalizaci

o   zkreslená představa o digitalizaci

Michal Daňsa (BDO Audit s.r.o.) pak doplnil:

o   doručování dokladů (fixace na dokument)

o   bezpečnost dat

o   strach ze ztráty práce/pozice

o   firmy chtějí všechno a hned

o   odpor k salámové metodě, úsilí o komplexní řešení, dlouho připravované

o   praxe ukazuje, že postup per partés je efektivní, rychlý a má větší flexibilitu

Roman Sýkora (Sense4code s.r.o.) vidí velkou bariéru ve vzdělávání, v nekoncepčnosti:

o   v oborech jsou různé názvy pozic (senior/junior účetní) a neodpovídají realitě

o   je důležité vymezit pojmy

o   neexistuje edukace zákazníků, firmy mají obavy že vzděláním klienta jej vzdělají pro konkurenci, ale tím jsou cesty naprosto uzavřeny

o  je klíčové klienty vzdělávat - jinak vše vede k frustraci z digitalizace, návratu k systému papír tužka
 

Velkým problémem v naší zemi je nastavení institucí a přístup státu, který představuje v praxi opravdu velkou brzdu. Strach z negativní reakce a odporu je pro stát evidentně nejsilnější motivace pro to, nedělat nic a neustále celý problém komplikovat. Jak řekl nestor digitalizace v naší republice, Karel Jačko (On-Line,spol. s.r.o), stát je velká bariéra. Mezi hlavní problémy patří:

o   nedostatečné řízení      

o   nulová motivace k digitalizaci

o   neustálé přehodnocování, změny přístupů, cílů, zodpovědných osob vše komplikuje

o   přitom praxe ukazuje na příkladu EET, že centrální opatření lze rychle, efektivně a masivně aplikovat. Přes všechny negativní argumenty, odpor i tlaky různých lobby se podařilo EET rychle a efektivně uplatnit. 

EET je příklad:

o  efektivního centrálního nastavení s jasnou motivací

o  rychlého vývoje a adaptace všech aplikací

o  masivní digitalizace v praxi

o  nekoncepčnosti, populismu a iracionálního postupu státu v případě zrušení


Nicméně i velké korporace mohou být také brzdou (příklad MasterCard)

o   nedokážou pružně reagovat

o   nejsou schopny předat informace (klient, kupující, daňové informace, logo a další údaje)

o   řada firem a aplikací dokáže s daty od obchodníků pracovat mnohem efektivněji, strukturovaně (TWISTO, REVOLUT apod.) než to zvládají velké korporace a banky.

Mezi důležité kroky v digitalizaci v ČR nepochybně patří úsilí o digitální fakturaci, které bylo završeno vznikem formátu ISDOC (z roku 2006). Ten hned v době svého zrodu získal podporu většiny výrobců ekonomických systémů, státní správy i velkých firem typu SAP a Microsoft. Je téměř neuvěřitelné, že po 17 letech jeho existence, kdy naprostá většina ERP systému má digitální formát faktury ISDOC zapracovaný do svého prostředí a umí ho číst i generovat, se nepovedlo tento formát standardizovat a masivněji rozšířit. Nejrozšířenější verzí tzv. „digitálního“ dokumentu je dnes v ČR PDF, který v podstatě není vůbec digitálním dokumentem. Je potřeba ještě zmínit, jak uvedl Karel Jačko, technickou normu ČSN CZ-EU 16931, která oficiálně stanovila standard pro dokument ISDOC/PDF. Struktura a možnosti dokumentu ISDOC se neustále mění a rozšiřuje se jeho využitelnost. Pokud se však nezmění motivace subjektů a nevstoupí do procesu nějaká silná autorita (stát, banky apod), nebude zavádění ISDOC efektivní. 

Libor Vašek (LVC, s.r.o.) zmínil s ohledem na digitalizaci roli vzdělávání. Je nepochybné, že pokud vzdělávací systém a celkově edukační prostředí v naší zemi nebude pružněji reagovat na aktuální výzvy, jen stěží se dočkáme nějaké podpory v době, která přináší stále nové a rychleji se projevující výzvy. 

V oblasti digitalizace tak dochází velmi často k jevu, který představuje možná nejefektivnější cestu, jak reagovat na dynamicky se měnící podmínky. Jak zmínil Petr Slavíček (Slavíček, s.r.o.), místo dlouhých příprav, plánování, vytváření koncepce a hledání „nejlepších“ řešení se vyplácí prostě skočit do vody a realizovat věci postupně, po částech, ale hlavně začít.

Jan Bruder (Legal Systems s.r.o.) doplnil, že na základě jeho zkušeností je cesta po částech efektivní způsob, jak pružně a efektivně reagovat na dnešní výzvy. Je potřeba komunikovat, vzdělávat lidi, přibližovat jim digitalizaci jako posun k vyšší kvalitě. Je potřeba snižovat systematicky rizika a obavy z negativních dopadů, které řada lidí vidí ve ztrátě práce, nahrazování různých profesí apod. V dnešní době vzniká takové množství řešení aplikací, že prakticky nedává smysl řešit nedostatky a díry ve vlastním systému vývojem a vlastními řešeními, ale spíše doplňovat funkčními řešeními.

Na to navázal Dan Pristach (E-Constulting Czech s.r.o) a zdůraznil, že je třeba, nabízet reference, úspěšná řešení, konkrétní příklady. Poskytování vlastních zkušeností a komunikace může být cesta jak pomoci firmám v transformaci. Ta je bolavá, náročná, ale nelze se jí vyhnout. Je potřeba si uvědomit, že digitalizace je fenomén, který postupuje rychle a neustále zrychluje. Je jisté, že nepočká, až se na ni stihneme připravit. 

Jolana Pražáková (Advanced Accounting) upozornila na snahu o vytvoření tzv. „solution place“, což je iniciativa pro propojování, zkoušení a hledání. To může v digitalizaci významně pomoci. Směřovat na jednu platformu všechny „certifikované“ nástroje, které by měly být na výběr pro každého, kdo bude mít zájem změny provést. To je ale aktivita pro širší fórum, jako je třeba právě Digitalizační fórum.

Jak začít digitalizovat?

První kroky mohou být různé, třeba i jenom zrušení tiskárny a přidání monitoru. Důležité je vytipovat nejvíce se opakující věci a činnost, neefektivní práci a kroky a tam začít. V praxi jsou nejefektivnější kroky ty, které se zaměří na nejdražší lidi ve firmě a činnosti, které stojí nejvíce peněz. Tam digitalizace přináší nejlepší výsledky a úspory. Nejdražší procesy, zbytečné procesy a práce a nejvíce rizikové procesy by měly být cílem digitalizace v první řadě. 

Jak řekl Jan Bruder (Legal Systems s.r.o. ), někdy stačí vytipovat jednu věc, která je v dané firmě důležitá, tu zdigitalizovat, ukázat na ní lidem, jak jim digitalizace pomůže a jak funguje, na tématu, které pro ně bylo důležité to snadněji pochopí a budou spíše spolupracovat pak i v oblastech dalších - tedy digitalizaci ve firmě implementovat stupňovitě.  

Digitalizační fórum může být tím, kdo ukazuje možnosti, řešení, dělá osvětu a staví na úspěšných příkladech.  Na trhu existuje obrovská spousta nástrojů, které nemají osvětu, podporu ve vzdělávání. Neexistují ani základní koncepce a cíle, které by mohly být vodítkem pro kohokoliv, kdo by chtěl začít. Je třeba být realistický, protože digitalizace jede sama, bez nás, je to spíš o tom jestli to přijmeme a pokusíme se sami nasednout a případně pomoci nasednout dalším. Čekání na nějakého kapitána, který to začne řídit je naprosto zbytečné. Velké instituce, firmy a velcí hráči mají problém sami se sebou, o státu ani nemluvě. 

Květen, 2023

Martin Plachý, rekap.online