MYŠLENKY DIGITALIZAČNÍHO FÓRA III

Tentokrát jsme se v rámci Digitalizačního fóra sešli na konci prázdnin na téma "Firemní analýza a jak ji firmy dělají". Že je to ožehavé téma, které vlastně mapuje princip a smysl jakékoliv digitalizace, ukázala velmi zajímavá diskuse.

Jestli si myslíte, že podnikání je založené na kvalitních informacích o fungování firmy, na analýze obchodu, na reportingu, na datové analýze, tak to opravdu netušíte, jaká je situace v oblasti malých a středních firem, které jsou nepochybně páteří a základem běžných ekonomik. Bavíme se o sektoru, který ve vyspělých zemích reprezentuje okolo 58 % HDP, v Česku je to podle odhadů 40 %. 

Malé a střední firmy u nás nemají na růžích ustláno. Až 80 % z nich má problémy s průběžným vedením účetnictví v dostatečné kvalitě. Účetnictví většiny z nich je vedeno stylem "Dépeháčko a výkazy s daňovým přiznáním", což je samozřejmě naprosto nepoužitelné pro kvalitní rozhodování a řízení. Asi si nemusíme říkat, že takový stav účetnictví nedává dobrý obraz celého sektoru ať už z pohledu bank, investorů nebo dalších klíčových hráčů s velkým vlivem na  tuto skupinu firem. Firmy s vlastní, interní účetní jsou na tom ještě relativně lépe, ale tam kde je účetnictví vedeno externě, je to bída a utrpení. 

Je to nepochybně tím, že celá účetní disciplína v tomto sektoru degradovala postupně už od 90. let. V Česku začala účetnictví v minulosti dělat každá teta z Horní Dolní. Bez kvalifikace, bez slušného povědomí o podnikání a o vzdělání v oblasti manažerského účetnictví a manažerského reportingu ani nemluvě. Účetnictví se stalo nástrojem pro "nakrmení" státu a jako disciplína získalo nepříjemný odér a současně dramaticky devalvovala cena. A bohužel jeho kvalita se drží tam, kam spadla už před mnoha lety.

Pokud v takovémto prostředí budete usilovat o digitalizaci, automatizaci a implementaci moderních nástrojů pro zpracování a analýzu dat, vyhazujete peníze oknem. Pokud mizerný stav sběru dat, zpracování a účtování dokladů a špatné metodiky účetnictví budete digitalizovat a analyzovat, dočkáte se stejné mizerných výsledků, jako jsou mizerné zdroje. 

Ne náhodou si většina malých a středních firem dělá analýzu podnikání mimo účetnictví a mimo ERP systémy. Pracují s dílčími informacemi, s excely a s dalšími nástroji, do kterých si kopírují data. Výstupy často fungují, ale často také ne, protože není jak je ověřit reálnými hodnotami ze skutečnosti, zachycené v účetnictví. 

Moc jsem doufal, že v diskusi mezi partnery Digitalizačního fóra, což jsou firmy, velmi intenzivně se podílející na digitalizaci v Česku, zazní něco, co by vyvrátilo moji skepsi. Skepsi podloženou stovkami příkladů, kdy se firmy a podnikatelé nemají v průběhu roku při rozhodování čeho chytit. A je to proto, že ta klíčová disciplína, o kterou by se opřít měli,  je pro ně totálně out. 

Jak zaznělo z úst Michala Kříže (Handybot) i Roberta Soudného (WFLOW), business analýza nebo také firemní analýza vyžaduje přesah ze strany účetních a účetních firem, který musí být podložen kvalifikací, zkušenostmi a také snahou komunikovat s klienty. Na druhou stranu Simona Fialová (ECOVIS) i Martin Tyšer (Na stejné lodi), když hovoří o svých klientech, zmiňují velké rozdíly v přístupu. Celá řada firem ani neočekává nějaké smysluplné informace z účetnictví, které by jim mohly pomoci v řízení.

Obecně platí, že firmy si velmi málo uvědomují, jak rozsáhlé a kvalitní informace obsahují jejich ERP systémy a netuší, co všechno by se jednoduchou analýzou a přehledným výstupem mohli dozvědět o svém podnikání, obchodu, ekonomice apod. Neznalost a nedostatek kvalifikace jsou tak často příčinou toho, proč se business analýza vůbec nedělá anebo mimo účetní data, opřená o nepřesné nebo zkreslené informace. 

Robert Jurka (ETL) zmínil jeden důležitý fakt. Nové firmy, start-upy, e-shopy apod. začínají pracovat s daty jinak. Z jeho pohledu se situace vyvíjí pozitivně a nová generace vnáší do podnikání práci s daty, s tvrdými čísly. Je zde velmi patrná snaha vytvářet reporty z účetních dat, nastavovat účetnictví podle potřeby firmy a důsledně analyzovat činnost průběžně. Tohle je věc, kterou potvrdila i další diskuse. Evidentně mladá generace, která přebírá otěže podniků po rodičích, zakládá nové firmy, start-upy, pracuje s daty jinak a business analýza postavená na datech z ERP je pro ně samozřejmostí. 

A tak naše poměrně pesimistické setkání v rámci Digitalizačního fóra skončilo něčím, co je velkým příslibem do budoucna. Blýská se na časy. Jak pro business analýzu, tak pro účetní profesi. Nastupující firmy, start-upy, e-shopy a moderní služby zjevně pracují s informacemi jinak než se u nás "zvyklo". Jsou inspirací. Motivují účetní firmy, dávají digitalizaci smysl. 

Doba zrychluje, moderní technologie nabízejí nové možnosti a my máme často spoustu informací a dat, pěkně "digitálních" zakopaných na místech, kde s nimi neumíme nebo nechceme pracovat. Pardoxem dnešní doby je úsilí o maximální digitalizaci, zrychlení sběru dat, jejich zpřesnění a lepší klasifikace ... a pak nic. Proč vlastně digitalizujeme, když to nevede k lepšímu podnikání, ke zvýšení zisků, ke kvalitnímu rozhodování? Asi se shodneme, že management bankrotující firmy, s negativním dopadem na desítky a stovky firem a zaměstnantů, se nebude bít v prsa s prohlášením "Ale ušetřili jsme spoustu stromů"

Digitalizujte a dotáhněte to do konce. Do kvalitní business analýzy, postavené na správných datech a na dobře vedeném účetnictví. 

Martin Plachý