NEMĚJTE OBAVY O VAŠE DATA

rekap a celá naše firma má kořeny v účetním a daňovém poradenství a auditu. To jsou disciplíny, které mají ve svém DNA ochranu dat a důvěrnost informací. A jak to u nás vypadá v praxi? Přečtěte si, jak pečujeme o bezpečnost vašich dat v aplikaci rekap.

 

Kde běží rekap

rekap běží na zabezpečeném privátním prostředí poskytovaném firmou Amazon (AWS). To zajišťuje, že vaše data jsou uložena na místě, které je chrání před neoprávněným přístupem.

Jak se přihlašujete: 

K přihlášení do rekapu používáte jméno a heslo, stejně jako při otevírání emailu nebo jiných online služeb. Můžete použít i dvoufaktorové ověřování, takové, jako znáte například z bankovních aplikací.

Zabezpečená komunikace: 

Všechna data, která mezi vámi a rekapem putují přes internet, jsou šifrovaná. To znamená, že nikdo mimo vás nemůže získat přístup k těmto datům.

Zabezpečení datového úložiště: 

Vaše data jsou uložena v databázi AWS RDS a úložišti AWS S3, které také používají šifrování. To zajišťuje, že vaše informace jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Zabezpečená databáze: 

Každý účet klienta má svoji vlastní databázi, oddělenou od jakýchkoliv jiných dat. Databáze jsou anonymizované a vlastní zobrazování vašich dat se děje teprve po kombinaci oddělených informací k nimž zajišťuje přístup token, přidělený nezávislou autoritou.

Kdo má přístup: 

Přístup do rekap máte pouze vy, a to díky bezpečnému přihlášení. Nikdo jiný nemá přístup k vašim údajům.

Zabezpečené přenosy dat: 

Přenosy dat mezi vámi a rekapem jsou chráněny protokolem SSL, což je stejný zabezpečený protokol, který používají i banky pro online bankovnictví.

Oprávnění a kontrola: 

Sami rozhodujete, kdo má přístup k vašim datům a co může dělat. To zajišťuje, že vaše informace jsou v bezpečí.

Celý náš systém byl navržen tak, aby ochránil vaše údaje a zároveň byl snadno použitelný i pro ty, kteří nejsou IT odborníci. Vaše bezpečnost a důvěrnost jsou naší prioritou.


NDA - Non-Disclosure Agreement (Prohlášení o mlčenlivosti)

 

NDA (Prohlášení o mlčenlivosti) je naším jednostranným slibem,
že vaše důvěrné informace zůstanou v bezpečí.

Ochrana důvěrných informací: NDA chrání vaše důvěrné informace před sdílením nebo zneužitím.

Závazky: My, jako Poskytovatel, slibujeme, že nebudeme vaše důvěrné informace zneužívat nebo sdílet s třetími stranami.
Pokuta za porušení: Porušení NDA má za následek nejen smluvní pokutu ale představuje odpovědnost za škodu způsobenou tímto porušením.

Patříme mezi společnosti, které mají propracovanou pojistnou smlouvu pro IT obor, který s sebou nese speciální rizika. 

Naše nejmodernější technologie, cloudové služby renomovaných firem a NDA jsou důležitým nástrojem pro ochranu vašich důvěrných informací!