NEZAÚČTOVANÉ DOKLADY

Trápí vás klienti tím, že nenosí včas doklady? Máte v bankovních výpisech spoustu nejasných plateb? Nemáte informace, zda se jedná o daňově uznatelné náklady, nebo o soukromé nákupy? To jsou otázky popisující standardní stav ve většině účetních firem. Jak se s tím vypořádat?

V REKAP spolupracujeme s účetními firmami. Díky reportingu mají jejich klienti přístup k informacím o vývoji hospodaření, o stavu pohledávek a závazků. Umožňujeme sledovat trendy a vývoj v produktech, u zákazníků, sledujeme vývoj zakázek a čerpání dotací. To všechno v jednom reportingu, Reportingu do kapsy.


Nejasné doklady a platby jsou nešvarem, se kterým se setkávají účetní firmy, na denním pořádku. Bohužel. A aby se plnily termíny zpracování účetnictví, bylo včas DPH, měli jste kontrolu nad validitou zpracovaného měsíce, to je něco, co vázne. Setkávám se v praxi se dvěma způsoby řešení.


Nezaúčtované doklady

Poměrně rozšířenou variantou jsou nezaúčtované doklady, či kontace „nevím“ v případě Pohody. Jistě, to je dobrá varianta. Nicméně vedlejším produktem tohoto řešení jsou nezaúčtované doklady. Nesedí banka na 221, neuhrazené doklady neodpovídají realitě, špatně se kontroluje 311 či 321 s reálnými doklady. V reportingu REKAP umíme vytáhnout tyto nezaúčtované doklady na jednu hromadu. Klient tak má k dispozici jejich přehled, můžeme je exportovat do Excelu. Najednou tak vzniká prostor pro téma s klientem nad tím, co je potřeba dotáhnout. Nehledě na interní kontrolu stavu zpracování. 

 

Daňově neuznatelné náklady a výnosy

Druhá varianta, se kterou se setkávám, je využití daňově neuznatelných účtů. Nebo, pokud chcete, můžete použít i rozvahové účty. V REKAP si s tím poradíme a zobrazíme tak klientovi jednoduchý přehled toho, co by mohl mít v daňově uznatelných nákladech, jen kdyby donesl doklady, nebo podal vysvětlení. Výhodou tohoto způsobu je to, že máte všechno zaúčtované. Stav banky odpovídá účtu 221, pokladna sedí na peníze, pohledávky a závazky odpovídají 311 a 321. Jen mimo daňový hospodářský výsledek je jakási suma nákladů, které čekají na informace od klienta. Modul Daňově neuznatelné N a V zobrazuje jednoduchý soupis se sumárními hodnotami a přes tlačítko Detail se můžete dostat na jejich rozpis.

Potřebujete poradit?

Není na světě systém ten, který by vyhověl lidem všem. Vím, že pro někoho bude jednodušší způsob první, pro někoho druhý. Někde se můžeme potkat i s kombinací obou variant. Pokud vás zajímá, jak zobrazovat klientům informace o problémových dokladech, můžete se obrátit na naše obchodní oddělení na adrese obchod@gimmedata.cz.

Petr Vynikal

manažer obchodu, rekap