Rekap - reporting do kapsy

Unikátní cloudové řešení, které umožňuje mít firmu neustále ON-LINE pod kontrolou.

CO je rekap?

rekap je reporting napojený přímo na vaše účetnictví. Přehledným a srozumitelným způsobem zobrazuje klíčové informace o firmě, které potřebujete každý den. 

Čím je rekap zajímavý?

Reportingdokapsy je cloudová aplikace, vyvinutá v plném rozsahu jako vlastní řešení společnosti GIMMEDATA. 

Reportingdokapsy je už připravený systém reportů s velmi širokým záběrem na ekonomiku a obchod, přitom máme vyzkoušeno, že reporting je velmi přehledný a velmi snadno se ovládá.  Jednotlivé reporty, výstupy, přehledy a analýzy navrhoval člověk, který celou řadu let pracoval jako účetní a daňový poradce i jako auditor pro společnosti Arthur Andersen a Ernst & Young. rekap navrhl v době, kdy pracoval v top managementu obchodní firmy. Celé řešení je navrženo tak, aby jednoduše a elegantně poskytovalo základní přehledy o ekonomice, obchodu, zákaznících, produktech a celé řadě dalších parametrů vašeho podniku. 

Jak chcete rozmanitost různých firem a jejich zaměření pokrýt jedním reportingem?

Byli byste velmi překvapeni, jak komplexní výstupy lze vytvořit z několika základních datových souborů. Netvrdíme, že pokrýváme 100 % potřeb, ale základní verze rekap firma skutečně naplňuje podstatnou část požadavků na informace ze strany majitelů a manažerů malých, středních a někdy i větších firem a samostatných podnikatelů. Dostupnost reportingu prostřednictvím cloudu pak umožňuje mít přehled o firmě prakticky kdekoliv.

Kromě toho lze poměrně jednoduchým rozšířením a přechodem na verzi PRO získat přístup k celé řadě hotových reportů zaměřených na skladové analýzy, ekonomiku zakázek zakázek, střediskové hospodaření apod.

Jak je to s napojením na informační systém?

Napojení probíhá velmi jednoduše a rozběhnutí reportingu je záležitost v řádu desítek minut. Celé cloudové řešení se opírá o ověřená řešení a běží na spolehlivých serverech, které jsou umístěny v EU. Součástí systému je datová pumpa, která získává data prostřednictvím aktivní brány na straně informačního systému. Součástí rekap jsou odzkoušená řešní pro celou řadu informačních systému, mezi jinými např. Helios Orange, Pohoda, Duel, Money, Flexibee, Qi a další.

V záležitosti bezpečnosti jsme často bojovali s úvodní nedůvěrou, především ze strany IT specialistů, ale ve všech případech jsme nakonec obhájili naše řešení, které patří vůbec k nejbezpečnějším připojením dat v současnosti.

Jak je to řešení dostupné?

rekap je webová služba, která nevyžaduje žádné investice do software ze strany uživatele. Cena začíná u RDK na 180,- Kč za uživatele na měsíc. Otázka napojení na data je tak jednoduchá, že napojení často realizujeme ihned při první návštěvě u zákazníka tak, aby viděl v rekapu svoje data. Na nich si totiž člověk ihned uvědomí, jak komplexní informace tento jednoduchý reporting nabízí.

Co musím udělat, když chci tento reporting mít?

Kontaktovat přímo nás nebo naše partnery. Ve většině případů jsme schopni do druhého dne celý reporting realizovat a zprovoznit.

www.reportingdokapsy.cz