Reporting, který má řád

REKAP není určen jen pro obchodní firmy, ale velké uplatnění nachází i v neziskovém sektoru. Neziskové organizace jsou zpravidla závislé na dotacích a jejich denním chlebem je právě správa nákladů vůči donátorům. Navíc jsou nuceny hlídat rozpočty hospodaření vůči skutečnosti. Široká struktura nákladů pak bývá často nepřehledná.

logo-zakladni-3-2.png

 

 

Cesta k reportingu

Maltézská pomoc, o.p.s. poskytuje své služby ve 13 městech a spravuje kolem 90 dotací ročně. O dotace se starají dva projektoví manažeři. Účetní zpracovávala na míru vytvořený excelový soubor na sledování zakázek a jejich čerpání. Nepříjemné bylo, že údaje byly po čase neaktuální a prodleva v čekání na nový soubor byla nepříjemná. Manažeři sice mají přístup do účetního systému, ale ten je pro jejich potřeby finančního řízení komplikovaný a nedostatečný. Hledali jsme řešení, které by nám umožnilo lépe řídit finance, dotace a rozpočty. Hlavním důvodem, proč jsme si pořídili REKAP, byla jednoznačně vidina úspory času a informací o fi-nanční situaci zakázek a hospodaření celé firmy.

 

Implementace REKAP

Implementace REKAP byla rychlá. Už standardní verze nám vyhovovala, protože umožnila vidět aktuální finanční informace v pohledu, na jaký jsme zvyklí, tedy po střediscích, činnostech a zakázkách. Po úpravách, na kterých jsme se domluvili s tvůrci REKAP, jsme schopní sledovat celou dotační agendu, řídit finanční toky a plánovat čerpání rozpočtů na jednom místě. V neposlední řadě jsme napojili i mzdový systém, což nám velmi usnadnilo práci ve vý-kaznictví a přehledech o vykázané péči. Vyhovuje nám také, že má aplikace univerzální rozhraní a online přístup, takže vše lze pohodlně sledovat i na cestách. Díky REKAP jsme přestali být časově závislí na účetní, což rozvázalo ruce oběma stranám, a můžeme nyní všechno sledovat v reálném čase.

 

Malá_Strana_kostel_PM_pod_řetězem_2.png