KALKULAČNÍ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

Druhové členění nákladů, tak jak je obsaženo v naší standardní účtové osnově celé řadě firem nevyhovuje. Z pohledu manažerského je vhodnější rozdělení na provozní (výrobní) náklady, obchodní a správu (administrativu). Mapování nákladů do těchto skupin je možné udělat přes činnosti (většina účetnictví zná) nebo v reportingu, mapováním do kalkulačních skupin. Kalkulační členění pak otevírá spoustu možností analýzy a vyhodnocení.