Ostatní služby - popelnice externích nákladů

Máte v účetnictví také účet s názvem Ostatní služby, na kterém je velká suma a nikdo pořádně neví, co to je?

Nenechte si z účtu 518xxx udělat popelnici externích služeb. Na naprosto nevýznamné částky se v praxi často vytváří analytické účty (TELEFONY, INTERNET, POŠTA a pod.) A potom, významné částky, které nejde přesně zařadit na tyto “jasné” účty, se hodí na Ostatní služby. Ne zřídka pak detail skupiny nákladů "SLUŽBY" vypadá tak, že máte podrobně členěné částky, které vás prakticky nezajímají ... a obrovskou sumu v OSTATNÍCH SLUŽBÁCH. Změňte to. Rozhodujte o tom, co a kde se účtuje. Jsou to klíčové informace a nic to nestojí.